Najstaršou stavbou v obci Dolný Hričov je rímskokatolícky kostol z 13. - 14. storočia. Niektorí ho poznajú aj pod názvom Slovenská sixtínska kaplnka, pretože v ňom mnoho známych autorov zanechalo svoje umelecké diela, napr. vitráže, maľby, mozaiky a iné. Presný rok výstavby sa nepodarilo zistiť. Kostol nesie znaky románskeho aj gotického slohu. Kostol i faru dali postaviť pravdepodobne prví majitelia Hričovského hradu. Na vonkajších múroch kostola sú vyryté kratšie latinské texty, maľované dvojkruhy s krížom, v medzikruží sú mená zomretých, ktorí boli popri kostole pochovaní. Pôvodný kazetový strop bol vyšší ako terajšia klenba. Dôkazom toho sú zvyšky vnútorných malieb, ktoré sa zachovali nad klenbou na povale. Maľby boli čiastočne zreštaurované v roku 1964. Podľa odborníkov, tieto maľby pochádzajú zo 14. storočia. Sú to fragmenty väčších kompozičných celkov, veľkých obrazov, ako Posledná večera, Nanebovstúpenie Krista, Kristus na Mandorle a pod. Zachovali sa iba horné časti fragmentov. Ostatné časti boli zakryté neskoršími nátermi. Pod podlahou kostola sa nachádza hrobka. V nej pochovali hradné panstvo. Stopy po hrobke boli nájdené pri oprave kostola v rokoch 1947-1948. Vchod do hrobky bol zamurovaný. Na podlahe je dodnes vyznačené miesto, kde sa nachádzal vchod do hrobky. V 19. storočí prechádza kostol niekoľkými zmenami. V roku 1827 dostáva kostol kamenný obklad na rohoch. Jeho časti sa zachovali dodnes. V roku 1820 sa porušuje predtým renesančná úprava kostola prístavbou bočnej lode do kríža. Najpozoruhodnejšou pamiatkou, ktorá sa dosiaľ v kostole zachovala, je gotická klenba nad hlavným oltárom. Veža kostola je v pôvodnom tvare, postavená v románskom slohu. Pri opravách v rokoch 1960-1962 bol obnovený románsky oltár oproti hlavnému oltáru. Na pôvodnom oltári bol nápis z roku 1576. Kostol je zasvätený pamiatke sv. Michala. Dosiaľ sa zachovala tradícia - každoročné Michalské hody.

Pôvodný text na dolnyhricov.sk

 

3D prehliadka interiéru kostola

3D prehliadka interiéru kostola

 3D prehliadka exteriéru kostola

 3D prehliadka exteriéru kostola

          Druhou najstaršou stavbou v obci Dolný hričov je mýtnica z roku 1556. Plnila obranné postavenie. Mala jedno poschodie a pod ním sa vyberalo mýto. Začiatkom 20. storočia od majiteľa baróna Poppera odkúpilo budovu urbárne spoločenstvo a upravilo ju. Neskôr budova slúžila ako kino, kancelárie, agitačné stredisko. V súčasnosti (až do výstavby kultúrneho domu) v nej bolo umiestnené obecné kultúrne stredisko, ústredňa slovenských  telekomunikácií, urbárne spoločenstvo. Priechod cez budovu bol zrušený už na začiatku 19. storočia. Historická podoba tejto stavby sa nachádza na maľbe Pavla Midulu na prízemí tejto budovy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Sú v nej zachované gotické klenby v prízemnej časti. V súčasnej dobe slúži na kultúrne účely.

V prízemnej časti sa nachádza malé ľudové múzeum.

Budova mýtnice

Maľba Pavla Midulu

Tesne pod hradom sa nachádza skala, ktorá pripomína mnícha. Je známa pod názvom Kamenný mních a viaže sa k nej povesť.

Chránený objekt sa nachádza na rozhraní Súľovských vrchov a Žilinskej kotliny. Skalná ihla je zvyškom pôvodne väčšieho brala, ktoré sa vplyvom zvetrávania rozpadlo. Je súčasťou pruhu niekdajších koralových vápencov pochádzajúcich z paleocénnych útesov. Vo fosíliách možno sledovať mnohé úlomky koralov, litotamnií (vápnitých rias), ulitníkov, machoviek a pod. Skalný útvar bol vyhlásený za chránený prírodný výtvor v r. 1965 o rozlohe 0,2ha.

 

               V obci Paština Závada, na rozhraní katastra s Peklinou sa nachádza jódovo-siričitý prameň, ktorý podporuje trávenie. Voda v prameni je studená, číra a zapácha po sírovodíku. Nevysychá ani nezamŕza. Na odtoku do blízkeho potoka vzdialeného cca 100m - vytvára biely vláknitý sediment. Vyhľadávajú ho ľudia zo širokého okolia. V blízkosti prameňa sa nachádza oddychová zóna. Je tu prístrešok, stôl, lavičky, ohnisko a hojdačky pre deti.