Začatie archeologického výskumu

Tento týždeň sme pod vedením Považského múzea začali realizovať na hrade Hričov archeologický výskum v zadnom paláci.


 

            100 stavieb Žilinského kraja: Hrad Hričov

Nový článok na portáli SP21


 

            Porovnanie stavu východnej steny

Východná stena predného paláca - rok 2010, 2022 a po dokončení základnej konzervácie 2023


 

            Ďalší tohtoročný murársky zákrok

Druhá polovica zaniknutej obvodovej hradby stredného paláca nám tento rok podrástla ?


 

            Poniklec prostredný a tri hrady v Súľovských skalách | Čo ich spája?

V najnovšom čísle elektronického časopisu Múza nájdete na stranách 4 - 9 článok o hradných poniklecoch hradov Hričov, Súľov a Lietava. Na stranách 22 - 23 nájdete doposiaľ nepublikované informácie o zaniknutom vodnom mlyne v Hričovskom Podhradí ?
Želám príjemné čítanie ?

 

            Článok Žilinského večerníka

Prečítajte si nový článok o aktivitách a plánoch združenia ??


 

            Videoreportáž RTVS v magazíneTelevíkend

Reportáž o hrade Hričov v čase od 10:50 ?


 

            Článok RTVS tip na výlet


 

            Petícia za systematické financovanie záchrany kultúrnych pamiatok a za obnovenie projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva".

 
 
Ďakujeme za zdieľanie
 

 

            Stredoveký deň ZŠ Dolný Hričov

Vo štvrtok, 8. júna v spolupráci s Považským múzeom a ZŠ Dolný Hričov sme pripravili exkurziu pre deti 6. ročníka s názvom Stredoveký deň. V priestoroch školy predstavil žiakom dve prezentácie zamerané na vývoj a typológiu hradov, život na hradoch a záchranné práce združenia na hradoch Hričov a Súľov, takisto na mýtnici v obci Dolný Hričov a budove starej školy v obci Hričovské Podhradie.
Následne žiakov čakala komentovaná prehliadka mýtnice a lúštenie zaujímavej šifry so sladkou odmenou ?.
V závere exkurzie žiaci nakreslili hrad Hričov. Tí silnejší ? si vyskúšali preniesť do pivnice mýtnice časti kamennej dlažby, ktorá bude použitá pri záchranných prácach v budove. Ďakujeme aj šikovnej pani učiteľke Z. Rečkovej s ktorou na tejto exkurzii spolupracujeme už niekoľko rokov ☺


 

            Začiatok konzervovania horného múru

Po májových prípravách sme začali z murovaním výpadku muriva v hornom múre hradu smile


 

            Nový článok na portáli sp21


 

            Stretnutie s KPÚ Žilina

5.5. sme sa na hrade stretli s architektom Martinom Vargom, metodičkou Kristínou Zvedelovou a zamestnancami KPÚ Žilina, aby sme doladili detaily architektonickej štúdie finálneho stavu konzervácie hradu ?


 

            Dostali sme darom krytinu od Balex Metal

Cez víkend sme primontovali na sklad strešnú krytinu, ktorú nám darovala firma Balex Metal, za čo srdečne ďakujeme smile Fotky z montáže a výsledný stav


 

            NALADÍTE SI NÁS UŽ AJ NA INSTAGRAME

https://www.instagram.com/hradhricov/


 

            Fotogaléria august 2022

Počas mesiaca august sa na hrad vynášalo vápno, piesok, kameň, murovacie malty a neustále sa hasilo vápno. Murárske práce pokračovali v škárovaní a konzervácií južnej steny zadného paláca, škárovaní západnej bránovej steny predného paláca na ktorej bola začatá aj konzervácia poškodenej koruny. Počas mesiaca bolo rozobraté lešenie a podporné konštrukcie v obnovenej bráne. Nadstavba lešenia bola realizovaná na západnej obvodovej stene, kde sa konzervovala poškodená koruna. V priestore stredného paláca boli začaté murárske práce v nadmurovaní obvodovej hradby paláca. V priestore stredného a horného paláca bola odstránená náletová vegetácia.


 

            Fotogaléria júl 2022

Murárske práce pokračovali na škárovaní a obnove káps na južnej stene zadného paláca. Na západnej stene zadného paláca bola obnovená časť stropných káps a hlavný murársky zákrok sezóny bol vykonaný na obnove brány deliacej predný a stredný palác. Členovia združenia vyniesli do hradu 10 železničných podvalov, ktoré bolo potrebné ručne narezať na potrebné rozmery. Obnova brány spočívala z obnovy prahu, osadení zárubní, následného zamurovania chýbajúceho muriva okolo zárubní, obnovy špaliet a káps po zápore, osadenia prekladov a zamurovania rozsiahleho výpadku muriva nad prekladom. Dobrovoľníci zabezpečili vynášanie a stavbu lešenia, asistovali pri murárskych prácach, pripravovali maltu, vynášali kameň, piesok, vodu a trass do areálu hradu. V priebehu mesiaca boli začaté archeologické práce v pozdĺž západnej steny zadného paláca. Odkop zabezpečili členovia združenia pod dohľadom archeologičky Považského múzea. Archeologický výskum sa realizoval pre potreby konzervácie strieľní v paláci.


 

            Konferencia OZ Zachráňme hrady

Report z diania nášho OZ za posledné dva dni.
Dňa 17.3. sme pokračovali v oprave starých okien na budove starej školy v Hričovskom Podhradí ktorej sme spoluvlastníkmi a kde plánujeme zriediť expozičné priestory.
Dňa 18.3. sme sa ako členovia celoslovenského združenia Zachráňme hrady zúčastnili na konferencii na hrade Sklabiňa, kde sme preberali smerovanie záchrany hradov a prijatie nových združení. V tejto organizácii je nás už 34 združení venujúcich sa záchrane našich pamiatok.

  

            Prvé tohtoročné brigády

Koncom januára sme mali prvé tohtoročné brigády. Zamerali sme sa na brúsenie okien budovy starej školy zo 40. rokov 20. storočia v Hričovskom Podhradí, kde plánujeme vytvoriť výstavné priestory. 
Aj takúto dobrú vec môžete podporiť 2% z daní ?


 

            Fotogaléria jún 2022

Počas mesiaca jún sme vyviezli 15 kusov železničných podvalov do priestoru prvej brány, ako aj množstvo kameňa a piesku. Murárske práce boli zamerané na dokončenie konzervácie podlahy v rožnej veži, obnovu stropnej rímsy s doplnením trámov v severnej stene zadného paláca, dokončenie konzervácie korún zadného paláca a začala sa konzervácia interiéru južnej steny zadného paláca. Lešenie sme čiastočne rozobrali v zadnom paláci a opätovne postavili v priestore brány v strednom paláci. V interiéry zadného paláca boli dokončené reštaurátorské práce na konzervovaní pôvodných omietok. V budove starej školy v obci Hričovské Podhradie dala obec vymeniť celú elektroinštaláciu a znížil sa strop. Počas mesiaca sme sa zapojili aj do projektu Naše Mesto. Projekt trval jeden deň a do prác sa zapojilo 30 ľudí. Dobrovoľníci boli rozdelený do troch skupín a venovali sa vytváraniu schodov na trase náučného chodníka,vynášaniu stavebného materiálu do hradu a natieraniu schodiska. Z obce Divina sme zaobstarali prevoz a vývoz množstva kameňa potrebného na murovanie. Okrem hradu a starej školy sa pracovalo aj v mýtnici, kde počas dvoch dní pomáhali v pomocných prácach žiaci ZŠ Dolný Hričov. Žiaci boli rozdelený do dvoch pracovných skupín a vynášali z interiéru množstvo kameňa a stavebnej sutiny. Počas dvoch dní sa do prác zapojilo cez 40 žiakov s učiteľmi.


 

            Fotogaléria apríl - máj 2022

Prvé práce v mesiaci apríl boli začaté na objekte mýtnice v obci Dolný Hričov, kde sme pracovali na obnove kamennej dlažby v jednej z miestností. Dlažb abola obnovená v celom rozsahu a pod dlažbu boli osadené elektrické rozvody na budúce osvetlenie výstavného priestoru. V areály hradu sme odstraňovali náletovú vegetáciu, triedili sme kameň na murovanie, hasili sme vápno, vynášali sme piesok, vápno a vodu, revitalizovali sme priestor okolo skladu a druhej brány. Do obce Hričovské Podhradie sme doviezli železničné podvaly určené na obnovu brány. Podlahu rožnej veže sme začistili a rozobrali jej poškodené časti. V druhej polovici mesiaca apríl sme začali opravu podlahy.
V mesiaci máj naše murárske práce pokračovali na obnove dlažby v mýtnici a konzervácií podlahy v rožnej veži na hrade Hričov. Počas mesiaca sme urobili nadstavbu lešenia v interiéry zadného paláca. V mieste západnej obvodovej hradby stredného paláca sme začistili a odkopali pôvodné murivo hradby. Počas celého mesiaca sme do stredného paláca vynášali kameň potrebný na murárske práce. Kameň bol vynášaný od priestoru druhej brány cez náročný terén. Počas mesiaca sme do pomocných prác v rámci dlhodobej spolupráce so ZŠ Dolný Hričov zapojili aj žiakov ZŠ, ktorí vynášali do interiéru hradu kameň a piesok. Počas tejto spolupráce nazývanej Stredoveký deň sme im v priestoroch školy odprednášali prezentáciu zameranú na život na hradoch. V tomto mesiaci boli vykonané murárske horolezecké práce zamerané na konzerváciu korún a exteriérovej časti západnej steny zadného paláca.

 

            Článok v Žilinskom večerníku


 

            Článok na portáli SP21

A máme tu celoročné zhrnutie aktivít nášho združenia. Ďakujem všetkým naším členom a dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do prác či už na hrade Hričov, Súľov, mýtnice ale aj budove starej školy. Výkonom prác to bola jedna z najplodnejších sezón a dúfam, že aj budúci rok budeme pokračovať v podobnom tempe.
Nezabudnite na nás pri rozhodovaní, komu ponúknuť vaše 2% z daní ?

 

            Archeológia na hrade v časopise Múza

Vyšlo nové číslo elektronického časopisu MÚZA Považského múzea. Od strany 64 si môžete prečítať náš príspevok o archeologických výskumoch na hrade Hričov z pohľadu nášho združenia. Nájdete tu aj množstvo iných zaujímavých tém ?
prajeme príjemné čítanie

 

            Oceňovanie "Srdce na dlani" video medailón


 


 

            Oceňovanie "Srdce na dlani"

Zúčastnili sme sa oceňovania dobrovoľníkov Žilinského samosprávneho kraja "Srdce na dlani" a náš člen Jaroslav Dubovický bol ocenený v kategórií dobrovoľník roka v oblasti kultúry ŽSK. Zo srdca gratulujeme ?


 

            Projekty na budúci rok

Dva projekty MKSR na hrad Hričov a mýtnicu dokončené a odoslané. Držte nám palce ?


 

            Práce v Mýtnici

Ani v týchto dňoch nezaháľame a práce sa z hradu presunuli do mýtnice v Dolnom Hričove. Obnovili sme do pôvodnej podoby dverný prechod medzi miestnosťami. Práce na zákroku ešte pokračujú a následne sa budú konzervovať a retušovať omietky v zadnej miestnosti ?
Aj takúto zmysluplnú činnosť nášho združenia zameranú na záchranu kultúrneho dedičstva môžete podporiť 2% z daní ?

 

            Oprava stropu v budove starej školy

Okrem hradu Hričov, Súľov a mýtnice sa staráme aj o budovu starej školy v Hričovskom Podhradí. Srdečne ďakujeme obci Hričovské Podhradie za opravu stropov. Postupne objekt pripravujeme na kultúrne využitie a tak na nás myslite pri rozhodnutí komu podarovať Vaše 2% z daní ?


 

            Článok na portáli SP24


 

 

            Reportáž o hrade Súľov v Slovensko v obrazoch

"Rozpovieme vám príbeh Súľovského hradu, ktorý je charakteristickým prvkom celej lokality." RTVS

Reportáž začína v čase 6:40 


 

            Druhá murárska brigáda v tomto roku na hrade Súľov

Dňa 2.10. zorganizovalo Združenie priateľov Hričovského hradu druhú murovaciu brigádu na hrade Súľov v tomto roku. Pred samotnou brigádou bolo potrebné vyniesť na hrad murovaciu maltu a vodu, čo zabezpečili miestni nadšenci spoločne s členmi Dobrovoľného hasičského zboru Súľov dňa 29.9. 2022. Počas nedeľňajšej brigády, práce nadviazali na brigádu z predošlého týždňa. O tom, že naša spoločná práca na záchrane Súľovského hradu má význam svedčí aj to, že pribúdajú aktívni pomocníci pri prípravných aj konzervačných prácach. Počas poslednej brigády nás potešil aj nový sponzor, ktorý nám zabezpečil chutné jedlo - z pizzerie LUCIANO v Bytči, odkiaľ sme dostali hamburgery s domácimi hranolkami.

Ráno všetkých brigádnikov s náradím vyviezol opäť starosta obce Súľov – Hradná na lúku pod hrad. Konzervačné práce už tradične zabezpečili traja členovia Združenia priateľov Hričovského hradu a reštaurátor zo Združenia hradu Bystrica. Bez týchto obetavých ľudí by k záchrane hradu doposiaľ nedošlo. Počas prác došlo k dokončeniu obnovy nadpražia brány do horného hradu. Celková obnova brány počas oboch konzervačných dní spočívala v osadení dvoch mohutných trámov do pôvodných vysekaných drážok a následnému nadmurovaniu chýbajúceho muriva približne do výšky 60 cm. Druhý murársky zákrok pokračoval na jednom zo združených okien v strednom paláci. V okne bol z prevažnej časti nadmurovaný chýbajúci parapet do pôvodnej úrovne, vymurovaná bola chýbajúca ľavá špaleta okna a pod pravú okennú špaletu bol vložený a zamurovaný dubový trám. Ďalšie konzervačné práce boli vykonané na objekte hospodárskej budovy dolného hradu. Škárovalo sa tu murivo v blízkosti okenných otvorov a približne o 50 cm bol doplnený výpadok muriva pod parapetom jedného z okien. Počas tejto brigády sa minulo 50 litrov vody, 300 kg špeciálnej trassovo-vápennej murovacej malty, ktorú finančne pokrylo OZ Pod skalami.


 

            Naša tretia murárska brigáda na hrade Súľov

Dňa 24.9. sme zorganizovali pod hlavičkou Združenia priateľov Hričovského hradu prvú tohtoročnú murársku brigádu na hrade. Pred samotnou brigádou bolo potrebné zabezpečiť prípravné práce zamerané na vynášku stavebného materiálu. Dňa 21.9. členovia Dobrovoľného hasičského zboru Hradná vyniesli na hrad 180 kg murovacej malty ako aj množstvo kameňa. Do druhej prípravnej brigády dňa 23.9. sa zapojili do prác členovia Dobrovoľného hasičského zboru Súľov. Rukávy si vyhrnuli aj hasičky a do hradu sa vynieslo 60 litrov vody, 6 ks hranolov a ďalšia várka kameňa. Pomocné práce počas samotnej murárskej brigády zabezpečili členovia OZ Pod skalami, ktorí na hrad vyniesli vodu, kameň, pripravili a vyniesli na hrad všetkým zúčastneným vynikajúci obed s občerstvením a finančne pokryli výdavky na murovaciu maltu. Starosta obce Súľov – Hradná vyviezol na lúku pod hrad zvyšok náradia ako aj brigádnikov. Do prác sa zapojili aj miestni nadšenci, za čo im patrí obrovská vďaka. Murárske práce vykonali štyria členovia Združenia priateľov Hričovského hradu a jeden člen Združenia hradu Bystrica. Práce boli vykonané na obnove prekladu brány do horného hradu, kde boli osadené do pôvodných drážok dva trámy a následne čiastočne doplnené murivo nad nimi. Ďalší zákrok bol zameraný na konzerváciu parapetu jedného z dvojice okien stredného paláca v rámci čoho bol zamurovaný trám do pôvodného lôžka v ľavej špalete okna. Na hospodárskej budove dolného hradu sa pokračovalo v dokončovaní minuloročného zákroku na doplnení chýbajúceho parapetu pod jedným z okien, kde bol zamurovaný do pôvodnej kapsy v ľavej špalete trám. Na tejto stene sa dopĺňalo murivo a trám aj v blízkosti ďalších dvoch okien. Počas brigády sa minulo 240 kg trassovo-vápennej murovacej malty a 80 litrov vody.


 

            Výstava spojená s prednáškami v Súľove-Hradnej

Občianske združenie Pod skalami zorganizovalo 17.9. v rámci Dni európskeho kultúrneho dedičstva v obci Súľov-Hradná výstavu spojenú s prednáškami zameranú na hrad Súľov. Počas tohto večera sa prednášalo aj o aktuálnej záchrane hradu Súľov, ktorú vykonáva naše Združenie priateľov Hričovského hradu


 

            3D Skenovanie priestorov mýtnice

Aj v tomto roku spolupracujeme s Katedrou geodézie Žilinskej univerzity. V septembri sa podarilo kompletne naskenovať interiér mýtnice, pre potreby architektonicko-historického výskumu. Srdečne ďakujeme za podporu, ústretovosť a profesionálny prístupsmile


 

            Premena v mýtnici v Dolnom Hričove

Prvá fotografia je z decembra 2021 a následne stav v mesiaci máj 2022, kedy sme zamurovali kamennú dlažbu s kostola v Predmieri a predpripravili aj elektroinštaláciu.


 

            Už aj my máme hradné pivko smile


 

            1. miesto v hlasovacom projekte

S radosťou oznamujeme, že náš hlasovací projekt za mýtnicu v programe Tesco "Vy rozhodujete, my pomáhame" vyhral 1. miesto a 1300 eur. Ďakujeme za každý jeden hlas


 

            Článok v Žilinskom večerníku


 

            Nový suvenír

Máme pre vás nový originálny suvenír. Limitovanú edíciu hradných ponožiek značky Fusakle ? za cenu 10 eur. Budú v ponuke priamo na hrade počas našej prítomnosti. Inak je možné aj osobný odber v Žiline, prípadne poštou.


 

            Pozrite si reportáž na :24 RTVS


 

            Článok na SP21 Žilina


 

            Sledujte 19.7. reportáž na :24 RTVS

Na hrade nás navštívila RTVS. Reportáž bude odvysielaná 19.7. na :24 RTVS


 

            Záver školského roka v mýtnici Dolný Hričov

Počas dvoch stried v závere školského roka sa zapojilo 11 žiakov 9. ročníka s pani učiteľkou zo ZŠ Dolný Hričov do prác v mýtnici. Žiaci vynášali z priestorov časti kamennej dlažby a ukladali ich do pivnice. Za tri hodiny vykonali neuveriteľné množstvo práce a spoločnými silami preniesli aj tie najťažšie kusy dlažby. Počas druhej brigády uložili zvyšnú dlažbu do pivnice a všetok kameň naložili do kontajnera, ktorý bude následne vyvezený na hrad. Ďakujeme za výbornú spoluprácu. Aj vďaka tejto pomoci budeme môcť vykonávať v interiéry ďalšie práce. Okrem iného sa pracovalo aj na budove starej školy v Hričovskom Podhradí, kde sa penetroval strop a murovalo sa aj na hrade smile


 

            Nový článok v Žilinskom večerníku

V Žilinskom večerníku vyšiel článok o riaditeľovi Združenia priateľov Hričovského hradu

 

            Stredoveký deň

Po dvoch rokoch sme sa vrátili k už tradičnej akcii Stredoveký deň na hrade, pre žiakov 6. ročníka ZŠ Dolný Hričov. Akcie sa zúčastnilo 28 žiakov a 3 vyučujúci. Počas hodiny dejepisu sme odprednášali prezentáciu : život na hradoch a následne sme sa presunuli na hrad, kde sme sa rozdelili do štyroch skupín. Žiaci odstraňovali náletovú vegetáciu, vyčistili ohnisko a priestor pri altánku, vyniesli do hradu cez 300 kg piesku a nanosili množstvo kameňa. Na záver sme si pre žiakov pripravili šifrovaciu aktivitu, po vylúštení ktorej našli na hrade sladký poklad.
Srdečne ďakujeme ZŠ Dolný Hričov, vždy ochotným učiteľom a výborným žiakom.

 

            Tesco projekt

Opäť sme boli úspešný v programe Tesco “Vy rozhodujete, my pomáhame“. Hlasovať za obnovu prechodu v mýtnici v Dolnom Hričove budete môcť od 11.júla do 7.augusta 2022 v obchodných domoch Tesco : Hájik, Vlčince a Obvodová v Žiline


 

            Článok Žilinského Spravodajského portálu

Nový článok o aktivitách Združenia priateľov Hričovského hradu


 

             Rozhovor v Rádiu Devín

Vypočujte si rozhovor "O historickom výskume v Hričove a okolí" z Rádia Devín

 


 

            Článok Dobronoviny

Prečítajte si náš článok v Dobronovinách na strane 8.