Druhou najstaršou stavbou v obci Dolný hričov je mýtnica z roku 1556. Plnila obranné postavenie. Mala jedno poschodie a pod ním sa vyberalo mýto. Začiatkom 20. storočia od majiteľa baróna Poppera odkúpilo budovu urbárne spoločenstvo a upravilo ju. Neskôr budova slúžila ako kino, kancelárie, agitačné stredisko. V súčasnosti (až do výstavby kultúrneho domu) v nej bolo umiestnené obecné kultúrne stredisko, ústredňa slovenských  telekomunikácií, urbárne spoločenstvo. Priechod cez budovu bol zrušený už na začiatku 19. storočia. Historická podoba tejto stavby sa nachádza na maľbe Pavla Midulu na prízemí tejto budovy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Sú v nej zachované gotické klenby v prízemnej časti. V súčasnej dobe slúži na kultúrne účely.

V prízemnej časti sa nachádza malé ľudové múzeum.

Budova mýtnice

Maľba Pavla Midulu