V obci Hričovské Podhradie sa v minulosti nachádzal vodný mlyn. Bol umiestnený oproti dnešnému obecnému úradu. Posledným majiteľom vodného mlyna bol Ondrej Balaj. Viac sa nám o ňom zatiaľ nepodarilo zistiť. Jeho podoba je zachytená na fotografii z roku 1944.