Chránený objekt sa nachádza na rozhraní Súľovských vrchov a Žilinskej kotliny. Skalná ihla je zvyškom pôvodne väčšieho brala, ktoré sa vplyvom zvetrávania rozpadlo. Je súčasťou pruhu niekdajších koralových vápencov pochádzajúcich z paleocénnych útesov. Vo fosíliách možno sledovať mnohé úlomky koralov, litotamnií (vápnitých rias), ulitníkov, machoviek a pod. Skalný útvar bol vyhlásený za chránený prírodný výtvor v r. 1965 o rozlohe 0,2ha.