V blízkosti hradu sa nachádzajú menšie jaskynné útvary. Dve jaskyne majú chodbovitý tvar. Jedna z nich je čiastočne prepadnutá. Našli sa tu železné kliešte, ktoré by mohli patriť do okruhu púchovskej kultúry, alebo do slovanského obdobia, pretože z obdobia 8.-9. storočia pochádza z hradného kopca množstvo pamiatok. Nájdené kliešte (v roku 1961) boli prvým nálezom tohto druhu na severnom Slovensku a stali sa súčasťou expozície Púchovskej kultúry v Púchove. Medzi ďalšie nálezy z jaskyne a zosunutej vrstvy do jaskyne patria najmä črepy stredovekej a novovekej keramiky, zlomky nádob z púchovskej kultúry a niekoľko črepov zo slovanského obdobia. Ďalšie nájdené predmety sú hlinený kahanec (15. storočie) a plochý kamenný odštep trojuholníkového tvaru. Z kovových predmetov sa jedná o železné podkovy, nožík, klince, kramličku a kúsok deformovaného bronzového pliešku. Najväčšia jaskyňa má po bokoch vytesané schody. V širšom okolí môžete natrafiť na ďalšie otvory v skalách.

V obci Hričovské Podhradie sa v minulosti nachádzal vodný mlyn. Bol umiestnený oproti dnešnému obecnému úradu. Posledným majiteľom vodného mlyna bol Ondrej Balaj. Viac sa nám o ňom zatiaľ nepodarilo zistiť. Jeho podoba je zachytená na fotografii z roku 1944.