Projekt Naše Mesto

                V sobotu 18. júna 2011 sa uskutočnil na hrade Hričov projekt Naše mesto, ktorý organizovala Nadácia Pontis v spolupráci so Slovenským skautingom. Zapojené bolo firemné dobrovoľníctvo a skauti. V areáli hradu sa zrušili nelegálne ohniská, zbierali sa smeti po neporiadných turistoch, strihala sa náletová vegetácia, nahromadil sa kameň a štrk pre budúce murovacie práce na hrade. Počasie bolo príjemné a do pomocných prác sa zapojili aj najmenší. Fotografie s akcie si môžete pozrieť v galérií.

Úprava areálu

                Na hrade Hričov sme sa za posledné štyri brigády zamerali na úpravu terénu a areálu hradu. Na hrade sme umiestnili pre návštevníkov hradu lavičky, osadil sa odpadkový kôš, likvidovala sa náletová vegetácia, taktiež sa osadila výstražná tabuľa a pri vstupe do predného paláca sme urobili provizórne schody, pre uľahčenie prístupu do hradu. Fotografie s brigád si môžete pozrieť v galérií.

Dendrochronológia

                Dňa 15.8. sme sa vybrali na hrad s dendrochronológom. Odobralo sa niekoľko vzoriek z čelnej veže horného hradu, zadného paláca a z posledného zachovalého múru horného paláca. Sme zvedaví aké datovania nám vzorky prinesú. Fotografie s odoberania vzoriek si môžete pozrieť v galérií.

Schody

                Dňa 29.8. 2011 sa konala na hrade brigáda, na ktorej sme urobili drevené schody na uľahčenie prístupu do horného hradu. Fotografie s brigády si môžete pozrieť v galérií.

Záverečná brigáda tohto roku

                Dňa 29.10.2011 sa konala na hrade tohtoročná záverečná brigáda za spoluúčasti Žilinských skautov. Upravoval a čistil sa areál hradu a jeho okolie, triedil sa kameň pre budúce konzervačné práce a dočasnou drevenou konštrukciou sa vypažilo poškodené okno v čelnej veži horného hradu. Počasie bolo príjemné a na hrad zavítali aj Český kolegovia z hradu Lukov. Fotografie s brigády si môžete pozrieť v galérií.