Tu si môžete prečítať článok o hrade z Plus 7 dní 


 

              Článok Žilinského večerníka o mýtnici v Dolnom Hričove


   

              Práce v mýtnici

Aj keď sa momentálne nepracuje na hrade, pracuje sa v mýtnici v Dolnom Hričove. 18.2. sme mali metodické stretnutie s pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu Žilina a statikom. Riešili sme ďalšie kroky ktoré je potrebné vykonať k prinavráteniu priestorov do pôvodného stavu. V jednej z miestností aktuálne rozoberáme betónovú podlahu a čaká nás tu aj zaujímavý archeologický výskum. Nezabudnite že naše aktivity stále môžete podporiť 2% z daní.


  

              Výsledky hlasovania Nadácie Tesco

Priatelia, náš hlasovací projekt za dočasné drevené schodisko v programe "Vy rozhodujete, my pomáhame" Nadácie Tesco, vyhral 3. miesto a získali sme podporu 300€. Ďakujeme a nezabúdajte na možnosť podporiť záchranu hradu a mýtnice aj formou 2% z daní :)


 

              V mýtnici pokračuje výskum

Od roku 2018 sa venujeme aj obnove a reštaurátorským prácam v objekte mýtnice v Dolnom Hričove (dnešný kultúrny dom). Toto je aktuálna situácia v interiéry, kde prebieha reštaurátorský výskum omietok a odstraňovanie všetkých socialistických prestavieb. Naše aktivity máte možnosť podporiť 2% z daní :)


 

              Dendrochronológia v mýtnici

6.4. 2020 boli odoberané dendrochronologické vzorky v mýtnici v Dolnom Hričove z pôvodných drevených konštrukcií. Výskum nám pomôže datovať jednotlivé stavebné fázy a doplní zatiaľ neznámu históriu objektu. Ďakujeme Mojmír Choma :)


 

              Hričovský hrad v "Slovensko v obrazoch"

6.4. 2020 na hrade s RTVS pre Slovensko v obrazoch aj s historikom Tomášom Janurom.


              Podporilo nás Ministerstvo kultúry

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podporilo naše aktivity doposiaľ najvyššou sumou 20 000 eur, za čo srdečne ďakujeme.


 

              Článok v Žilinskom večerníku


 

            Podporila nás KIA Motors Slovakia

Nadačný fond KIA v Nadácií Pontis nás podoril sumou 1000 EUR na lešenie. Ďakujeme :)


 

            Reportáž v RTVS - Slovensko v obrazoch

Boli sme v Slovensko v obrazoch :) Pozrite si reportáž o hrade od 12:05


            Január - marec 2020

Počas prvých troch mesiacov sme sa venovali skúmaniu objektu mýtnice v obci Dolný Hričov. V dvoch prízemných miestnostiach, ktoré máme momentálne prenajaté sme pokračovali v reštaurátorských prácach, ktoré realizuje šikovný reštaurátor Mgr. art. Peter Záhora. Odstraňovali sa nevhodné stavebné prvky z obdobia socialzmu, ako preklad deliaci miestnosť na dve časti, zárubňa a betónová podlaha. Práce boli pod dozorom statika a KPU Žilina. Počas prác boli objavené tri zamurované drevené trámy, ktoré budú podrobené dendrochronologickému skúmaniu.


            Apríl - máj 2020

V mesiaci apríl nás navštívila RTVS, v rámci čoho sa natočila reportáž o hrade Hričov pre reláciu Slovensko v obrazoch. Počas tohto mesiaca sme vynášali kameň z roklín pod hradom k plánovanému murárskemu zákroku na obvodovej hradbe stredného paláca, kde sme pripravovali aj lešenie. V budove mýtnice v Dolnom Hričove sme dali odobrať drevené vzorky z trámov a krovu, pre dendrochronologický výskum, ktorý nám môže priniesť nové datovania v rámci prestavby objektu a tak doplniť ďalšiu časť doposiaľ neznámej histórie.

V mesiaci máj sme sa zamerali najmä na konzerváciu objektu rožnej veže. Do hradu sme vynášali kamenné nárožia, triedili sme kameň, vynášali piesok, hasili vápno a stavali lešenie. Murársky zákrok bol vykonaný na chýbajúcom nároží objektu a prácu vykonal šikovný murár Miro Hladil s Jardom. Po dokončení druhej etapy obnovy nárožia bolo lešenie demontované a dostavené na severnú stenu zadného paláca a k obvodovej hradbe stredného paláca, kde sa začali realizovať ďalšie murárske práce. Počas mesiaca sa konštruoval aj nový navijak, pomocou ktorého budeme tento rok opäť používať lanovku. V obci Dolný Hričov sa počas stavebných prác našiel opracovaný kamenné stĺp, pravdepodobne časť podstavca z prícestnej sochy. Kameň sme dali premiestniť k budove mýtnice, kde ho plánujeme v budúcnosti vystaviť. V mýtnici sme objavili časť pôvodnej hlinenej podlahy a do konca roka tu budeme realizovať archeologický výskum.

 


            Článok Považského múza v Žiline


            Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

Aj takto môže vyzeraž moderná geodézia. 3D model Hričovského hradu v podaní  Tomáša Cesneka, spracovaný s z mračna bodov získaného pomocou najnovších 3Dtechnológií. Čoskoro bude model vytlačený na 3D tlačiarni. Ďakujeme za výbornú spoluprácu.  

 


 

            Video - Hrad Hričov - Výškové práce

Začiatkom septembra 2020, prebiehali na Hričovskom hrade výškové práce pod vedením Aleša Hoferka zo Zlína. Na severnej stene v západnom paláci sa osádzali drevené trámy, ktoré voľakedy boli osadené tesne pod povrchom fasády. Do prázdnych otvorov sa vložili trámy a následne zamurovali. Video vytvoril Jaroslav Mitterpach.


  

            Digitálne dvojča Hričovského hradu

So Žilinskou univerzitou v Žiline máme už dlhšie rozbehnutú úspešnú spoluprácu. Najnovšie sa podarilo vytlačiť na 3D tlačiarni model hradu, ktorý sa bude nachádzať v priestoroch univerzity. V blízkej budúcnosti plánujeme dať vytlačiť aj druhý model pre budúce výstavné aktivity nášho združenia :)


            Jún 2020

Počas mesiaca jún sme začistili poškodenú korunu severnej steny zadného paláca a pripravili ju na ďalšie konzervačné práce. Murárske práce boli zamerané na obnovu časti obvodovej steny v priestore stredného paláca v ťažko dostupnom teréne. V prvej polovici mesiaca sme v spolupráci s Považským múzeom v Žiline realizovali archeologický výskum pozdĺž južnej vstupnej steny zadného paláca, kde sme odhalili časť základového muriva z neznámej stavebnej etapy. Práce nám skomplikoval nález veľkej kaverny, ktorá ohrozovala statiku celej steny. Po dokončení archeologického výskumu sme sa pustili do zamurovania tohto výpadku. Kamaráti zo Združenia na záchranu Starého hradu sa k nám prišli školiť v škárovaní a následne svoje skúsenosti uplatňovali počas celej sezóny na Starom hrade. V Dolnom Hričove sme dostali dar kameňov zo stavby. Kamene sme naložili a obec Dolný Hričov nám ich vyviezla pod hrad. Na konci mesiaca sme za pomoci profi pilčíkov odstránili nálety pred južnou stenou zadného paláca, nakoľko sme počas archeologického výskumu zistili že korene výrazne poškodzovali statiku objektu. Posledný deň v mesiaci pracovali naši kamaráti z Moravy na lanách a konzervovali exteriérovú severnú stenu zadného paláca.


            "Vy rozhodujete, my pomáhame"

S radosťou oznamujeme, že sme sa v 8. edícií grantového Tesco programu "Vy rozhodujete, my pomáhame" zaradili medzi tri najlepšie projekty v regióne a získali sme finančný dar 800 EUR :) Ďakujeme Nadácií Tesco za podporu.

 

            Vyšiel nám článok v Žilinskom Večerníku


            Získali sme darom kamennú dlažbu

Koncom novembra sa nám podarila úžasná vec. Získali sme darom kamennú dlažbu z presbytéria z kostola v Predmieri z roku 1799. Srdečne ďakujeme pánovi farárovi ako aj reštaurátorovi Petrovi Záhorovi :) Podlahu plánujeme osadiť v priestoroch mýtnice v Dolnom Hričove.


            Ocenenia dobrovoľníckej činnosti

Z radosťou Vám oznamujeme, že riaditeľ Združenia priateľov Hričovského hradu Mgr. Jozef Mihálik získal ocenenie "Sdrce na dlani" 2020 v Žilinskom kraji v kategórií "Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia".

 

Ďalšej významnej pocty sa mu dostalo z obce Dolný Hričov, ktorá mu udelila čestné občianstvo za rozvoj a ochranu záujmov pri obnove národnej kultúrnej pamiatky "Kaštieľ" (Mýtnica) Dolný Hričov.

 

"Moja srdečná vďaka patrí predovšetkým starostovi Ing. Petrovi Zelníkovi, Dr. Ing. Martinovy Deckému a Bibiáne Odváhovej s ktorými mám tu česť spolupracovať už zopár rokov." Mgr. Jozef Mihálik

 


 

            Júl 2020

V mesiaci júl sme s partiou murárov Aleš a spol. pokračovali v dokončení konzervácie severnej steny zadného paláca a následne sme sa presunuli k časti obvodovej steny stredného paláca, ktorá vychádza z juhozápadného rohu zadného paláca. Torzo múru bolo kompletne zakonzervované z exteriérovej strany a v mieste odtrhu. Všetky murárske práce boli vykonané za pomoci horolezeckej techniky. Ďalšie murárske práce boli zamerané na zamurovanie dvoch kaverien v južnej stene zadného paláca. Počas mesiaca sme nakladali a prevážali kameň z obce Divina, ktorý nám nachystal náš člen Juraj. V závere mesiaca sme s našou metodičkou konzultovali postup prác na ďalšie mesiace.


 

            Článok v "GALZA PRESS" občianského združenia GALZA

Nový článok o hrade Hričov a združení, ktorý poskytol náš člen Jarko, nájdete na 10. a 11. strane. Príjemné čítanie želáme :)


 

            Projekt MK SR

Vyúčtovanie za rok 2020 odoslané a nový projekt podaný smile Ešte pripraviť ďalší na mýtnicu a čakať na sezónu smile


            August 2020

V mesiaci august sme sa venovali zamurovaniu dvoch kaverien v päte južnej steny zadného paláca, ktoré ohrozovali stabilitu celej steny. Súčasne sa pracovalo aj na postupnom škárovaní steny z exteriéru. Fragment obvodovej steny stredného paláca bol taktiež nadmurovaný a okrem murárskych prác sme sa venovali vynášaniu piesku, haseniu vápna a natieraniu schodiska. Príjemne nás prekvapil dar pracovného oblečenia od rádu Maltézskych rytierov a množstva rukavíc od Mikroregiónu Hričov.


            September 2020

V mesiaci september sme murárske práce zamerali na konzerváciu severnej steny zadného paláca. Tu nám výrazne pomohla partia murárov - horolezcov z Moravy, ktorý na lanách pracovali na exteriérovej časti steny. Do drážok vkladali nové trámy a tie boli následne zamurované. Trámové drážky slúžili v prvej stavebnej etape paláca pravdepodobne ako pomúrnica a keď sa palác nadstaval o ďalšie poschodie trámy boli zamurované. Na severnej stene sme dokončovali aj konzerváciu koruny v severovýchodnom rohu, kde sa vkladali drevené trámy a obnovovali sa štyri lôžka po stropných trámoch. Na južnej stene zadného paláca sme sa zamerali na konzerváciu poškodenej koruny, ktorá bola z časti rozobratá a nadmurovaná. Na korune sa obnovovali lôžka po stropných trámoch, do ktorých sa vkladali drevá. V päte južnej steny sa pokračovalo v zamurovaní kaverny. Počas mesiaca sa konal v lese pod zadným palácom archeologický prieskum výkopov, ktoré ostali po vykrádačoch. Na hrad sa vyvážalo lešenie a pripravilo sa rezivo a dielce na nové drevené schodisko. Počas mesiaca sme sa venovali aj objektu mýtnice v Dolnom Hričove, kde sa v rámci pripravovaného architektonicko-historického výskumu robila sondáž omietok vo všetkých miestnostiach ako aj na fasáde. Počas výskumu sa objavili rôzne prestavby, pôvodné omietky, zamurované okná a vstupy.


            Október 2020

V mesiaci október sme sa zamerali na dostavbu lešenia na južnej stene zadného paláca a na dokončenie dreveného schodiska medzi predným a stredným palácom. Murárske práce sme zamerali na dokončenie základnej konzervácie objaveného základu steny pod zadným palácom a na dokončenie prvej etapy konzervácie koruny južnej steny zadného paláca. Poškodená koruna bola začistená, čiastočne nadmurovaná a do káps bolo vložených z exteriérovej časti 14 drevených trámov, ktoré naznačujú buď úroveň stropu alebo ochodze. Južná stena bola z exteriéru takmer celá vyškárovaná. V tomto mesiaci pracoval na konzervácii omietok reštaurátor Peter Záhora a môžeme povedať, že všetky pôvodné omietky v zadnom paláci sú už zakonzervované. Fotogaléria


            November - december 2020

V poslednom pracovnom mesiaci v sezóne 2020 sme sa venovali zazimovaniu hradu. Zakrývali sme čerstvo murované koruny, čistil sa areál hradu a odkladalo sa všetko pracovné náradie. Začiatkom mesiaca sa dokončili reštaurátorské práce na omietkach zadného paláca. Po ukončení prác na hrade sme sa venovali prevozu kamennej dlažby z 19. storočia z kostola v Predmieri do mýtnice v Dolnom Hričove. Dlažbu z kostola použijeme pri rekonštrukčných prácach v mýtnici. Za dlažbu srdečne ďakujeme farnosti v Predmieri. V závere sezóny sa nám podarilo naplánovať spoluprácu s obcou Hričovské Podhradie. Spolupráca bude spočívať v oprave budovy starej školy, ktorú momentálne využívame ako sklad a tak sme sa pustili do základnej opravy dier strechy, aby v zime do budovy nezatekalo. Ak všetko pôjde ako má, pripravíme objekt pre budúce expozičné využitie nášho združenia.