Video - Hrad Hričov - Výškové práce

Začiatkom septembra 2020, prebiehali na Hričovskom hrade výškové práce pod vedením Aleša Hoferka zo Zlína. Na severnej stene v západnom paláci sa osádzali drevené trámy, ktoré voľakedy boli osadené tesne pod povrchom fasády. Do prázdnych otvorov sa vložili trámy a následne zamurovali. Video vytvoril Jaroslav Mitterpach.


  

            Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

Aj takto môže vyzeraž moderná geodézia. 3D model Hričovského hradu v podaní  Tomáša Cesneka, spracovaný s z mračna bodov získaného pomocou najnovších 3Dtechnológií. Čoskoro bude model vytlačený na 3D tlačiarni. Ďakujeme za výbornú spoluprácu.  

 


 

            Článok Považského múza v Žiline


 

            Apríl - máj 2020

V mesiaci apríl nás navštívila RTVS, v rámci čoho sa natočila reportáž o hrade Hričov pre reláciu Slovensko v obrazoch. Počas tohto mesiaca sme vynášali kameň z roklín pod hradom k plánovanému murárskemu zákroku na obvodovej hradbe stredného paláca, kde sme pripravovali aj lešenie. V budove mýtnice v Dolnom Hričove sme dali odobrať drevené vzorky z trámov a krovu, pre dendrochronologický výskum, ktorý nám môže priniesť nové datovania v rámci prestavby objektu a tak doplniť ďalšiu časť doposiaľ neznámej histórie.

V mesiaci máj sme sa zamerali najmä na konzerváciu objektu rožnej veže. Do hradu sme vynášali kamenné nárožia, triedili sme kameň, vynášali piesok, hasili vápno a stavali lešenie. Murársky zákrok bol vykonaný na chýbajúcom nároží objektu a prácu vykonal šikovný murár Miro Hladil s Jardom. Po dokončení druhej etapy obnovy nárožia bolo lešenie demontované a dostavené na severnú stenu zadného paláca a k obvodovej hradbe stredného paláca, kde sa začali realizovať ďalšie murárske práce. Počas mesiaca sa konštruoval aj nový navijak, pomocou ktorého budeme tento rok opäť používať lanovku. V obci Dolný Hričov sa počas stavebných prác našiel opracovaný kamenné stĺp, pravdepodobne časť podstavca z prícestnej sochy. Kameň sme dali premiestniť k budove mýtnice, kde ho plánujeme v budúcnosti vystaviť. V mýtnici sme objavili časť pôvodnej hlinenej podlahy a do konca roka tu budeme realizovať archeologický výskum.

 


 

            Január - marec 2020

Počas prvých troch mesiacov sme sa venovali skúmaniu objektu mýtnice v obci Dolný Hričov. V dvoch prízemných miestnostiach, ktoré máme momentálne prenajaté sme pokračovali v reštaurátorských prácach, ktoré realizuje šikovný reštaurátor Mgr. art. Peter Záhora. Odstraňovali sa nevhodné stavebné prvky z obdobia socialzmu, ako preklad deliaci miestnosť na dve časti, zárubňa a betónová podlaha. Práce boli pod dozorom statika a KPU Žilina. Počas prác boli objavené tri zamurované drevené trámy, ktoré budú podrobené dendrochronologickému skúmaniu.


 

            Reportáž v RTVS - Slovensko v obrazoch

Boli sme v Slovensko v obrazoch :) Pozrite si reportáž o hrade od 12:05


 

              Podporila nás KIA Motors Slovakia

Nadačný fond KIA v Nadácií Pontis nás podoril sumou 1000 EUR na lešenie. Ďakujeme :)


 

              Článok v Žilinskom večerníku


 

              Podporilo nás Ministerstvo kultúry

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podporilo naše aktivity doposiaľ najvyššou sumou 20 000 eur, za čo srdečne ďakujeme.


 

              Hričovský hrad v "Slovensko v obrazoch"

6.4. 2020 na hrade s RTVS pre Slovensko v obrazoch aj s historikom Tomášom Janurom.


 

              Dendrochronológia v mýtnici

6.4. 2020 boli odoberané dendrochronologické vzorky v mýtnici v Dolnom Hričove z pôvodných drevených konštrukcií. Výskum nám pomôže datovať jednotlivé stavebné fázy a doplní zatiaľ neznámu históriu objektu. Ďakujeme Mojmír Choma :)


 

              Obec Hričovské Podhradie informuje


 

              V mýtnici pokračuje výskum

Od roku 2018 sa venujeme aj obnove a reštaurátorským prácam v objekte mýtnice v Dolnom Hričove (dnešný kultúrny dom). Toto je aktuálna situácia v interiéry, kde prebieha reštaurátorský výskum omietok a odstraňovanie všetkých socialistických prestavieb. Naše aktivity máte možnosť podporiť 2% z daní :)


 

              Výsledky hlasovania Nadácie Tesco

Priatelia, náš hlasovací projekt za dočasné drevené schodisko v programe "Vy rozhodujete, my pomáhame" Nadácie Tesco, vyhral 3. miesto a získali sme podporu 300€. Ďakujeme a nezabúdajte na možnosť podporiť záchranu hradu a mýtnice aj formou 2% z daní :)


 

              Práce v mýtnici

Aj keď sa momentálne nepracuje na hrade, pracuje sa v mýtnici v Dolnom Hričove. 18.2. sme mali metodické stretnutie s pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu Žilina a statikom. Riešili sme ďalšie kroky ktoré je potrebné vykonať k prinavráteniu priestorov do pôvodného stavu. V jednej z miestností aktuálne rozoberáme betónovú podlahu a čaká nás tu aj zaujímavý archeologický výskum. Nezabudnite že naše aktivity stále môžete podporiť 2% z daní.


 

              Článok Žilinského večerníka o mýtnici v Dolnom Hričove


 

              Darujte 2% z dane

Opäť máte možnosť podporiť naše práce na Hričovskom hrade, ale aj na Mýtnici v Dolnom Hričove 2% z dane. Budete potrebovať tieto tlačivá:

1) Vyhlásenie 

2) Potvrdenie od zamestnávetľa.

Ak ste SZČO bližšie info nájdete na http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/


 

Už od 20.1. máte možnosť hlasovať za dočasné drevené schody na hrade Hričov, čím sa zvýši bezpečnosť v strednom paláci pre nás všetkých  ďakujeme


 

              Tu si môžete prečítať článok o hrade z Plus 7 dní 


 

              Dušičkový výstup 2019

Dňa 2.11. 2019 sme zorganizovali 5. ročník nášho tradičného podujatia s názvom "Dušičkový výstup". Akcia sa začala o 17:00 v centre obce Hričovské Podhradie pred krčmou Pod hradom, kde sme pre návštevníkov hradu pripravili krátku prezentáciu o vykonaných prácach na hrade a folklórne vystúpenie našich kamarátok z Piešťan. Počasie nám v priebehu dňa moc neprialo, no nakoniec sa vyčasilo a akcia bola úspešná. Pre návštevníkov sme opäť zorganizovali bohatú tombolu, pripravili sme teplé nápoje, občerstvenie a hrad bol opäť raz v roku nasvietený. Predpokladáme, že na hrad prišlo cca 300 ľudí. Nálada bola výborná a celá akcia sa zaobišla bez úrazu, na čo dohliadali záchranári zo Slovenského Červeného kríža. Ďakujeme všetkým pomocníkom, vystupujúcim, obci Hričovské Podhradie a návštevníkom za skvelý deň a tešíme sa na ďalšiu akciu v roku 2020. 

Fotodokumentácia

 


 

              Október, November 2019

V mesiaci október boli murárske práce ukončené a práce boli zamerané predovšetkým na konzervovanie a reštaurovanie pôvodných renesančno-gotických omietok v prednom a zadnom paláci. V zadnom paláci boli v interiéry zakonzerované a vyčistené takmer všetky pôvodné omietky. Na východnej stene predného paláca boli konzervované a reštaurované dochované časti posledných ozdobných omietkových detailov, tzv. šambrán. Počas mesiaca sa triedil kameň a odstraňovala sa náletová vegetácia v predhradí. Mesiac november sa niesol v znamení ukončenia pracovnej sezóny. Na vytipovaných častiach korún murív sme vyskúšali penetračný náter, z dôvodu hľadania možností ako uchrániť koruny murív pred poveternostnými podmienkami. Areál hradu bol vyčistený od stavebného materálu, lešenárske podlážky uložené a archeologická sonda v strednom paláci zakrytá.


 

              September 2019

V mesiaci september sme v spolupráci so Žilinskou Univerzitou zameriavali geodetické body, ktoré budú slúžiť aj pri určovaní výškových rozdielov pri archeologických výskumoch. Murárske práce boli vykonávané na objekte rožnej veže, kde sme rozširovali južnú stenu. V zadnom paláci sme finišovali na zamurovaní obrovskej kaverny v severnej stene, ktorá ohrozovala stabilitu celého objektu. Kavernu sa podarilo v celom rozsahu zamurovať a z exteriérovej strany výpadku sme obnovili do torzálnej podoby oporný pilier, ktorý sa tu nachádzal. V priestore stredného paláca sme realizovali archeologickú sondu, kde sme obnovili časť obvodovej steny zaniknutého objektu a zatiaľ neznámu časť steny. V roku 2020 tu plánujeme realizovať rozsiahlejší archeologický výskum, ktorý by nám mohol objasniť existenciu tejto zatiaľ neznámej stavebnej etapy. V interiéry zadného paláca sa pokračovalo v reštaurovaní a konzervovaní pôvodných renesančno-gotických omietok. Naši kolegovia so Združenia na záchranu Starého hradu nám pomohli vynášať kameň zo strmých roklín pod hradom. Posledné murárske práce boli vykonané na škárovaní západného okna a na stabilizovaní koruny západnej steny zadného paláca.


 

 

 


 

              August 2019 - druhá polovica

Počas druhej polovici mesiaca august pokračovali murárske práce na zamurovaní rozsiahlej kaverny v severovýchodnom rohu zadného paláca, kde sa obnovoval aj zaniknutý oporný pilier do torzálnej podoby. Ďaľšie murárske práce boli zamerané na kompletnú konzerváciu západnej steny zadného paláca z exteriéru. Práce na lane zabezpečila šikovná partia pod vedením Aleša Hofereka z Moravy. Na objekte rožnej veže sa pokračovalo v rozširovaní južnej obvodovej priečky a vykonali sme aj konzerváciu klenby severného okna zadného paláca z exteriéru. Počas celého mesiaca sa aj neustále vynášal do hradu kameň, piesok a vápno. V závere mesiaca sme vykopali archeologickú sondu v priestore stredného paláca, kde sme objavili základ steny z doposiaľ neznámej stavebnej etapy hradu.


 

              August 2019 - prvá polovica

V prvej polovice mesiaca august pokračovali murárske práce prevažne v severovýchodnom rohu zadného paláca, kde sa nachádzala rozsiahla kaverna, ktorá ohrozovala statiku celého objektu. V mieste kaverny sa nachádzal z exteriérovej strany oporný pilier, ktorý sme sa po konzultácií s KPU Žilina a metodičkou rozhodli vymurovať do torzálnej podoby. Nový murársky zákrok sme začali sme začali realizovať na južnej stene rožnej veže, kde sme začali rozširovať obvodovú priečku. Pod južnou stenou zadného paláca sa začal realizovať archeologický prieskum, z dôvodu plánovaného zamurovania kaverny.


 

              Júl 2019

V mesiaci júl sme pokračovali v kopaní archeologickej sondy v severovýchodnom rohu zadného paláca v mieste rozsiahlej kaverny, ktorú sme následne začali zamurovávať. V mieste kaverny sa nachádzal aj oporný pilier, ktorý sme sa po konzultácii s KPU rozhodli vymurovať do torzálneho stavu. Na hrad nám prišla pomôcť aj partia horolezcov z Moravy pod vedením Aleša Hofereka, ktorá sa venovala kompletnej konzervácii západnej steny zadného paláca z exteriéru. V týchto miestach je takmer nemožná stavba lešenia a práce museli byť vykonané na lanách, pomocou horolezeckej techniky. Taktiež sa obnovovala poškodená klenba západného okna zadného paláca z exteriéru. Dňa 20.7. sme sa zúčastnili skvelej akcie Fazuľovice v Dolnom Hričove, kde sme predávali naše hradné suveníry. V závere mesiaca sme pokračovali v čistení mýtnice v Dolnom Hričove od sutiny, keďže tam neustále realizujeme reštaurátorský výskum pôvodných omietok.


 

              Jún 2019 druhá polovica mesiaca a Stredoveký deň

Počas druhej polovice mesiaca jún sme pokračovali v škárovaní západnej steny zadného paláca a v konzervácii koruny v jeho severozápadnom rohu. V severovýchodnom rohu zadného paláca sme začali začisťovať priestor v rozsiahlej kaverne, ktorá ohrozuje severnú stenu zadného paláca. Bola tu vykopaná archeologická sonda v snahe nájsť skalné podložie pod kavernou. Dňa 17.6. sme opäť v spolupráci so ZŠ Dolný Hričov zorganizovali spoločnú akciu Stredoveký deň, v rámci čoho sme žiakom na škole pripravili prezentáciu s názvom Život na hradoch a následne sme sa presunuli na hrad, kde sme mali pre žiakov pripravené rôzne pracovné aktivity. Žiaci nosili a triedili kameň, odstraňovali náletovú vegetáciu a natierali schodisko.

 


 

              Jún 2019 prvá polovica mesiaca a Naše Mesto

V prvej polovici mesiaca jún sme sa venovali konzervácii koruny zadného paláca v severozápadnom rohu a škárovaniu západnej steny zadného paláca. Voda Temaqua nám podarovala 40 balení vôd balených po 6 ks, za čo srdečne ďakujeme. Dňa 5.6. sme sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii na hrade Budatín s názvom : FORTIFIKÁCIE NA SLOVENSKO-MORAVSKOM POHRANIČÍ, kde sme prednášali príspevok s názvom : Stavebný vývoj hradu Hričov. Príspevok bude publikovaný aj vo Vlastivednom zborníku Považia. Počas dní 7.6. a 8.6. sa na hrade konal projekt s názvom Naše Mesto, do ktorého sa každoročne zapájame. Počas týchto dvoch dní sa dobrovoľníci zapojili do rôznych pracovných aktivít. Na hrade sa natieralo drevené schodisko, brúsili sa a lakovali tabule náučného chodníka, odstraňovala sa vegetácia v areály hradu, opravovala sa plošina pod náraďovňou a vynášal sa kameň. Dňa 8.6. sme našli pod hradom rozsiahle výkopy po detektoristoch. V miestach výkopov sa našlo množstvo keramiky. Naše združenie podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa z dôvodu vykrádania archeologickej lokality.


 

               Hričovská skalná ihla

Konečne sa nám podarilo vybaviť označenie tejto prírodnej pamiatky :) po ceste k nej ešte budú osadené dva smerníky..


 

               Článok

V Žilinskom Večerníku vyšiel nový článok o hrade "Na hrade Hričov chýba pracovná sila"


 

               Kniha "Zachráňme hrady"

Máme dotlač tejto unikátnej publikácie o záchrane našich hradov. Samozrejme Hričov nechýba. Máme ešte 50 kusov, ktoré ponúkame počas dní, keď sme na hrade :)


 

               Temaqua podporuje hrady

Ďakujeme vode "temaqua" za darovanie 40 balení vôd po 6 fliaš :)


 

               Konferencia Fortifikácie na Slovensko-Moravskom pohraničí 2019

Považské múzeum v Žiline organizovalo takúto peknú konferenciu v Budatínskom zámku, v rámci ktorej sme mali príspevok o prácach na Hričovskom hrade.


 

               Január - Máj 2019

V mesiacoch január – máj sme sa venovali údržbe hradného areálu, odpratávaniu snehu a triedeniu kameňa. V apríli sme zahasili prvú várku vápna a v máji sme začisťovali popraskanú skalu v severozápadnom rohu zadného paláca. Úspechom mesiaca máj bolo označenie Hričovskej skalnej ihly umiestnením informačnej tabule v obci Hričovské Podhradie. Tabulu sme osadili v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom. Ďalším úspechom bolo nájdenie novej jaskyne neďaleko od hradu.


     

               Grant

S radosťou oznamujeme, že náš projekt - "Dajme mýtnici kultúrne využitie" v grantovom programe spoločnosti Tesco "Vy rozhodujete, my pomáhame". vyhral 1. miesto vo verejnom hlasovaní, čím sme získali 1300 eur. Srdečne ďakujeme za vaše hlasy :)


 

               2%

Aj tento rok sa Združenie priateľov Hričovského hradu uchádza o 2%. Môžete tak podporiť záchranné práce a kultúrne aktivity na Hričovskom hrade. Pre darovanie 2% budete potrebovať potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa2perc.-Vyhlasenie-2019-ZPHH-editovateľné.pdf

Za príspevky srdečne ďakujeme...


 

               Január

Prvé naše tohtoročné aktivity prebiehajú v budove mýtnice v Dolnom Hričove. Postupne sa nám ukazujú renesančné omietky, ktoré čaká ešte konzervovanie. Nezabudnite, že naše aktivity môžete podporiť 2% z daní. Formuláre zverejníme už čoskoro.