Blíži sa Naše mesto 2016!

               Každému komu nie je ľahostajný osud hradu Hričov a kto by si našiel voľný čas počas dní 10.6. - 11.6. 2016 nech sa nahlási na pripravené pomocné aktivity, v rámci dvojdňového dobrovoľníckeho projektu Naše Mesto. Naplánované aktivity na ktoré sa môžete prihlásiť nájdete na stránkach projektu Naše mesto.

Naše mesto - Slovenské hrady

 

               Meranie ostenia

               Dnes sme boli na hrade aj s pánom kamenárom. Zameriavali sme pôvodné kamenné ostenie východného okna predného paláca. Podľa vzoru tohto pôvodného ostenia bude vyrobené nové ostenie a umiestnené do plánovaného obnovovaného západného okna, ktoré sa nachádza hneď oproti. Nedá mi, ale musím prezradiť prekvapenie tohto zákroku - aj do tohto obnovovaného okna s ostením budeme vkladať repliku kovanej mreže :)

Meranie ostenia kamenárom

12.5.2016

               Podpora projektu

               S radosťou oznamujeme že Nadácia Kia Motors Slovakia podporila náš projekt vo výške 3 000 eur. Projekt je zameraný na kompletnú obnovu západného okna predného paláca - (vyznačené na fotke). Za podporu srdečne ďakujeme.

Podpora projektu od KIA Motors

11.5.2016

 

               Podarovanie miešačky

                Dnes nám rodina Butkovcov z Hričovského Podhradia dala krásny darček. Podarovali nám miešačku, za čo sme im nesmierne vďačný a moc si to ceníme. Teší nás že sa stále nájdu takýto srdečný ľudia.

Peniaze z verejnej zbierky, ktoré nám boli darované budú použité na ďalšie materiálové zabezpečenie konzervácie hradu. Bude zabezpečené nevyhnutne potrebné stavebné náradie (lopaty, krompáče, kýble), ktoré nám postupne taktiež pomizlo. Začiatkom sezóny bude musieť prebehnúť oprava nášho autíčka, ktoré je momentálne nepojazdné a taktiež budeme dokupovať lešenárske rúry.

9.1.2016

 

               Porovnávacie zábery rokov 2012 - 2015

                Do našej galérie boli pridané porovnávacie zábery prác vykonaných Združením priateľov Hričovského hradu (ZPHH) za roky 2012-2015.

 

               Koniec sezóny 2015

                V mesiacoch november a december sme sa venovali archeologickému výskumu v zaklenutej miestnosti horného paláca. O tomto objekte sme predpokladali, že by sa mohlo jednať o kaplnku, čo sa nám žiaľ nepodarilo potvrdiť. Objekt bol odkopaný až na podlahu zasekanú do skaly. Pomocou výskumu sa nám podarilo zachrániť množstvo cenných predmetov, čím sa nám podarilo identifikovať falšovateľskú dielňu mincí v tejto časti hradu. Jedna zo sond v hornom paláci, nám poodhalila zvyšky červenej podlahy a sonda bola následne zasypaná. Počas novembra sme drenážnou rúrou odvodnili sklad na náradie a koruny rožnej veže sme prekryli lepenkou. Na záver sezóny sme sa na hrade stretli s vandalizmom, v rámci čoho nám bola ukradnutá miešačka z predného paláca a náš hrad navštívila aj TV JOJ. Úplným záverom sezóny 2015 bol vianočný darček v podobe osadenia repliky pôvodnej kovanej mreže do východného okna predného paláca. Fotodokumentáciu nájdete v našej galérií.

Koniec sezóny 2015

 

               Vianočný darček od RSU Dolný Hričov 2015

                Dňa 25.12. 2015 prebehla na hrade Hričov super akcia. Stretlo sa tu asi 15 ľudí z Dolného Hričova, Súľova a nášho združenia. Preberali sa prvé možné kroky smerujúce k záchrane hradu Súľov. Z Dolného Hričova od RSU sme dostali krásny Vianočný darček 500 eur - ako výťažok z akcie Zabíjačkové slávnosti, za čo srdečne ďakujeme. Čo to sa vypilo a zavesilo sa v altánku pri hrade zopár jabĺčok a krmiva pre vtáčiky. Ďakujeme všetkým zúčastneným za super akciu. Môžte si prezrieť zopár fotiek.

 

Šťastné a veselé Vianoce a Nový rok 2016 z Hričovského hradu

 

Z dôvodu ukradnutia miešačky sme sa rozhodli urobiť verejnú zbierku na novú. Kto by mal záujem podporiť nás a pomôcť aspoň malým príspevkom, má možnosť na číslo účtu : SK42 0200 0000 0033 9190 9353

Ďakujeme za podporu a pomoc pri záchrane hradu Hričov

 

Dušičkový výstup 2015

                Dňa 31.10. 2015 sa konal prvý ročník Dušičkového výstupu na hrad, kedy bol prvýkrát osvetlený hrad Hričov. Návštevníci si na hrade vychutnali varené vínko, ohriali sa pri teplom čajíku, zapálili sviečku a kto mal záujem pozrel si prezentáciu doposiaľ vykonaných prác na hrade. Na naše prekvapenie bola účasť vysoká cca 200 ľudí a podľa ohlasov a zápisov v hradnej knihe si myslíme, že sa akcia ľuďom páčila. Ďakujeme za účasť a zaslané fotografie, ktoré sme pridali do galérie a dúfam, že sa vidíme ďalší rok :)

Fotogaléria sa skladá z fotiek združenia a fotiek návštevníkov - Rudo Mlich - náš dvorný fotograf, Viliam Lejčík, Daniel Haššo, Gabriela Hvorečná Schmidtová, Róbert Hvorečný, Roman Butko.

Galéria


 

Koniec murárskej sezóny 2015

                Záver murárskej sezóny, na hrade Hričov, bol zameraný najmä na podmurovanie brány deliacej stredný a predný palác. Do jadra muriva bol osadený drevený trám a obnovené tri kapsy po trámoch, tvoriace v minulosti strop miestnosti pod bránov. Do brány bude budúci rok osadený 3 metre dlhý dubový prah, ktorý sme z dôvodu veľkej váhy a malého počtu ľudí tento rok neosadili. Ďalší z murárskych zásahov pozostával z obnovy strieľne v múre stredného paláca. Strieľňa bola obnovená do torzálnej podoby, v rámci čoho sa domurovala spodná časť muriva, obe špalety, následne sa osadil kamenný a dubový preklad a vymurovalo sa chýbajúce murivo nad ním. Z exteriérovej strany bolo v nebezpečnom teréne dostavané lešenie. Na parapet strieľne bola nanesená omietková zmes. V priebehu októbra sa konal na hrade dendrochronologický výzkum, v rámci čoho budeme môcť datovať jednotlivé časti hradu. Fotodokumentáciu nájdete v našej galérií.


 

Dušičkový výstup na hrad


 

Článok v Žilinskom večerníku 

                Dňa 22.9.2015 vyšiel v Žilinskom večerníku obsiahlejší článok o histórií Združenia priateľov Hričovského hradu.

Čítať článok


 

Aký bol august 2015

                Počas mesiaca august sa dostavalo lešenie v priestore rožnej veže, kde sa pokračovalo v konzervácií koruny zadnej steny objektu. Taktiež sme s metodičkou prebrali plánované zásahy v mesiaci, v rámci čoho sa počas mesiaca konzervoval vstup do zadného paláca, kde sa zamurovala kaverna, do ktorej sa vkladali dva dubové trámy. Následne sa nadmurovala samotná klenba vstupu. V priestore stredného paláca sa začalo s konzerváciou brány, kde sa muroval veľký výpadok v päte brány. Po začistení sa našla kapsa po tráme, ktorý tam bol opätovne vrátený. Fotodokumentáciu nájdete v našej galérií.


 

Plán na august 2015

                Počas augusta plánujeme  v rámci archeologického výskumu odkopať suťový zával v priestore stredného paláca (foto1) a následne domurovať výpadky muriva v päte brány (foto 2). Ak pôjde všetko podľa plánu, tak zastabilizujeme aj vstup do zadného paláca (foto3).

foto 1

foto 2

foto 3


 

Začiatok sezóny 2015

                Úvod sezóny nás nepríjemne prekvapil výrubom a zneprístupnením oboch príjazdových ciest k hradu, následne pokazením auta a súrnym hásením vápna priamo v obci. Zakrátko však všetko dobre dopadlo a na hrade prebehla vstupná komisia, kde sme si určili priority tohtoročných prác na hrade - najmä na obnove strieľne v múre stredného paláca a na podmurovaní brány deliacej predný palác a stredný palác. V objekte nárožnej veže sme dostavali lešenie a momentálne prebieha špárovanie a konzervácia koruny zadnej steny tohto objektu. V tejto časti objektu sme položili základy pre budúci sklad na náradie. Počas prác sa taktiež čistil priestor stredného paláca od minuloročnej deštrukcie, kde plánujeme tento rok pokračovať v archeologickom výskume. Z dôvodu plánovanej konzervácie múru stredného paláca nám bolo do obce dovezené lešenie a v týchto dňoch budeme lešenie prepravovať na hrad a následne stavať na múre stredného paláca. Fotografie s týchto dní si pozrite v našej galérií.

Prívoz lešenia


 

Naše mesto 2015

spoločné foto

                Dňa 12. a 13. júna sa na hrade konal ďalší ročník projektu "Naše mesto", ktorý organizuje nadácia Pontis. Počas týchto dvoch dní sa rôzni dobrovoľníci zapájali do aktivít ako: lakovanie tabúľ náučného chodníka, archeológia cisterny, triedenie kameňa, odstraňovanie náletovej vegetácie a odkopanie základov pre budúci sklad náradia. Dobrovoľníci boli formou prehliadky a výkladu oboznámení s činnosťou Združenia priateľov Hričovského hradu. Počasie nám prialo, atmosféra bola výborná a tešíme sa na možnosť zúčastniť sa projektu aj budúci rok. Fotografie si môžete prezrieť v našej galérií.


 

Projekt Naše mesto 2015

                Aj tento rok sa zúčastníme na projekte Naše Mesto. Tu sa môžete prihlásiť na naše aktivity, ktoré sa budú konať počas dňoch 12 a 13 júna.


 

Spolupráca s obcou Dolný Hričov

                V spolupráci s obcou Dolný Hričov sa vyrobili magnetky hradu Hričov. Je možné zakúpiť si ich priamo na obecnom úrade, alebo v základnej škole. Cena za megnetku je 2 eurá. Obec Dolný Hričov chce aj takouto formou podporiť naše aktivity zamerané na záchranu hradu Hričov. Peniaze z predaja budú použité na záchranu hradu. Taktiež je možné zakúpiť si od nás tričká a pohľadnice hradu Hričov.


 

Dotácia Žilinského samosprávneho kraja

                V tomto roku nás podporil Žilinský samosprávny kraj dotáciou 1300 € na materiálové zabezpečenie obnovy hradu Hričov, ďakujeme.


 

Výstup turistického klubu KST Elektrovod Žilina na hrad Hričov

                Dňa 15.3. 2015 sa konal výstup Turistického klubu KST Elektrovod na hrad Hričov po trase náučného chodníka. Výstup bol spojený s odborným výkladom a prehliadkou hradu Združenia priateľov Hričovského hradu. Po absolvovaní trasy chodníka sa konala pod hradom spoločná opekačka. Fotogaléria.